Likya Yolu

Pafta 8: Kalkan-Bezirgan-Sarıbelen

Kalkan-Bezirgan-Sarıbelen 

Akbel'den Bezirgan'a doğru 3-4 km boyunca asfalttan ilerleyerek Kalkan'ın manzarası eşliğinde ilerlenir. Yol üstündeki eski su sarnıcından sola sapılarak taşlı patikadan tepeye doğru zikzaklar çizerek tırmanma başlar. Dik ve yorucu bir tırmanış olabilir. Zirvenin ardından taşlı yollardan yürüdükten sonra eski ama hala kullanılan tahıl ambarları görülür. Bezirgan köy meydanına kadar asfaltta ilerlenir. Kalkan ilçesinden sonra içme suyu ancak Bezirgan'daki çeşmelerden temin edilebilir. Ayrıca merkezde temel alışveriş için market bulunur. Bezirgan'dan çıkıp anayola doğru tırmanma başlar. Ana yolun yanındaki toprak yoldan Tv vericisine dogru ilerleyip biraz yürüdükten sonra, toprak yoldan patikaya geçip çalılıkların arasından iniş başlar. Bu kısımda Likya yol işaretleri yer yer silinmiştir. Dolanarak tekrar asfalta inince Likya Yolu tabelası görülür. Ekinlik alan içerisinden Sarıbelen yönünde ilerlenir. Sarıbelen yerleşiminde market ve ayrıca çeşme bulunur. Asfalttan ayrılıp köyün üst tarafına doğru tırmanan patika ile tekrar asfalta bağlanılır. Bir miktar ilerledikten sonra yolun sağ tarafından tepeye dogru patikadan devam edilir. Kısa bir ormanlık alandan sonra Alacaambar tepesinin ardındaki düzlüğe varılır. Toprak yola bağlanan patika, yükselerek birkaç düzlük ve ağıl geçtikten sonra Gökçeören'e kadar küçük tepe ve düzlükler aşılarak devam eder.

TUMİNEHİ/TYMNESSOS (BEZİRGAN)

Yapılan araştırmalar, Bezirgan’daki kalıntıların Likçe kaynaklarda Tuminehi, Yunan ve Roma kaynaklarında Tymnessos olarak anılan yerleşime ait olduğunu, Kalkan’ın ise Tuminehi’nin limanı olduğunu göstermiştir.

Dağ ve tepeler arasında oldukça verimli bir ovaya ve zengin su kaynaklarına sahip Tuminehi, deniz yüzeyinden 1000 m yükseklikte bir dağlık yerleşimdir. Stratejik açıdan önemli bir konuma sahip olan antik yerleşim, bölgenin Ksanthos ve Phellos arasındaki ana ticaret güzergahında yer alan dar bir geçidi, yerleşimin en yüksek noktasındaki kalede bulunan süreli bir birlik ile kontrol altında tutmuştur. Akropol bu noktanın 300 m aşağısındadır. Bu iki nokta arasında, yüksek teras halinde düzenlenmiş bir kiliseye ait kalıntılar içeren alanın kentin kutsal alanı olduğu tahmin edilmektedir. Akropol ve söz konusu geçit arasında yer alan kent, kaçak kazılar ve erozyon nedeniyle oldukça tahrip olmuştur.

  • Pafta 8: Kalkan-Bezirgan-Sarıbelen
  • Pafta 8: Kalkan-Bezirgan-Sarıbelen
  • Pafta 8: Kalkan-Bezirgan-Sarıbelen
  • Pafta 8: Kalkan-Bezirgan-Sarıbelen
  • Pafta 8: Kalkan-Bezirgan-Sarıbelen
  • Pafta 8: Kalkan-Bezirgan-Sarıbelen