Likya Yolu

Pafta 21: Karaöz-Adrasan

Karaöz – Adrasan

Likya Yolu paftalarının yerleşim düzeni dolayısıyla, bu paftada gösterilen Likya Yolu, kıyıdan Karaöz yerleşimine ulaşır ve geçtikten sonra toprak yola paralel olarak buruna doğru devam eder. Bu kısım pafta no:22 de gösterilmiştir. Daha güney kısımda bulunan Gelidonya Feneri'nin olduğu yamacı dolanarak tekrar, 21 nolu paftada görüldüğü üzere, orman içi patikasından Adrasan yerleşimine iner. Adrasan sahilini geçerek sahilin sonundaki dere yatağından yukarı doğru yönelir. Asfalt yol üzerinde, dere yatağı üzerinde pansiyon ve restoranların bittiği noktada sağa doğru yönelerek Olympos yerleşimine doğru tepeye tırmanmaya başlar.

Adrasan yerleşimi, bu paftada her türlü yiyecek, su ve diğer ihtiyaçların giderilmesi için uygun olan tek yerleşimdir.

ADRASAN

Adrasan, deniz ticaret yolu üzerinde, Likya’nın yoğun yerleşime sahip olan bir bölümünde yer alan korunaklı doğal limanlarından birisidir. Günümüzde bu koyun bir kısmı Adrasan Çayı'nın taşıdığı alüvyon ile dolmuş ve deniz suyunun da çekilmesiyle bataklık alanlar oluşmuştur.

Kaş-Kekova’dan itibaren Phaselis antik kentine kadar uzanan deniz ticaret yolu üzerindeki korunaklı tek doğal liman konumundaki Adrasan'da bilinen arkeolojik kalıntılardan biri; koyun kuzeyinde, koya hakim bir tepede bulunan gözetleme kulesi, diğeri koyun batısındaki tepede yer alan Geç Dönem'e ait harçlı sur duvarları ve yapı kompleksiyle göze çarpan kaledir.

Adrasan Koyu'nun kuzeyinde bulunan ve Kızkalesi Tepesi olarak adlandırılan tepe üzerinde çeşitli dönemlere ait savunma amaçlı yapılar, tepenin zirvesinde de gözetleme kulesi bulunmaktadır. Adrasan Koyu'na tamamen hakim olan bu kule, Osmanlı Dönemi'nde de kullanılmıştır.

Koyun batısında, Çakmak Mahallesi'ndeki tepede yer alan Bizans kalesinin kuzeydoğusunda, Adrasan Limanı ile Kızkale Tepesi'nin görüş alanı içinde bir bazilika inşa edilmiştir. Kale, etrafındaki ovayı kontrol etmek için yapılmış olup saldırılar sırasında yöre halkına da kaçış imkanı sağlamıştır.

Çakmak Mahallesi'nde iki kale arasındaki yamaçlarda, ana kayaya oturan, irili ufaklı basit taşlarla oluşturulmuş ve üzerleri yassı taşlarla kapatılmış 11 adet mezar açığa çıkarılmıştır.

Mezarlarda ortaya çıkarılan eserler arasında çok sayıda cam koku şişeleri, bronz aynalar, fildişi buluntular, pişmiş toprak eserler ve İ.Ö. I.yüzyıl sonlarına tarihlendirilen sikkeler yer almaktadır. Mezarların sıralanış şekli, bu alanın büyük olasılıkla nekropol alanı olduğunu göstermiştir. Mezarlar içerisindeki nitelikli buluntular, buradaki yerleşimin Akdeniz ticaret yolu üzerinde önemli bir paya sahip olabileceğine işaret etmektedir.

  • Pafta 21: Karaöz-Adrasan
  • Pafta 21: Karaöz-Adrasan
  • Pafta 21: Karaöz-Adrasan
  • Pafta 21: Karaöz-Adrasan
  • Pafta 21: Karaöz-Adrasan
  • Pafta 21: Karaöz-Adrasan
  • Pafta 21: Karaöz-Adrasan